Lesreglement winter

• Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van  de leraar, worden ingehaald. In overleg met de groep kan ook voor vervanging worden gezorgd.
• Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening.
Als service biedt de tennisschool u de mogelijkheid om lessen in te halen. Het is geen garantie dat een gemiste les ook daadwerkelijk ingehaald kan worden. Minstens 24 uur  van tevoren een sms of WhatsApp sturen is gewenst.
• Indien de overheid maatregelen oplegt ten behoeve van de algemene volksgezondheid, zoals bij COVID19, is Tennisschool Jeanette Lockhorst niet verantwoordelijk voor de financiële gevolgen voor de cursist(e). De tennisschool zal proberen, indien mogelijk, alternatieven te bieden.
• Een lesuur duurt 50 minuten. De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken.
• Tennisschool Jeanette Lockhorst stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
• Deelname aan een cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
• In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool. (Jeanette Lockhorst)
• Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus (17 oktober 2023). Bij betaling na 17 oktober zijn wij genoodzaakt u € 15,- extra kosten in rekening te brengen