Lesreglement zomer

 • Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden wordt maximaal 1 les ingehaald aan het einde van de cursus op het afgesproken lesuur.
 • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
 • Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van de leraar, worden ingehaald. In overleg met de groep kan ook voor vervanging worden gezorgd.
 • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening.
 • Indien de overheid maatregelen oplegt ten behoeve van de algemene volksgezondheid, zoals bij COVID19, is Tennisschool Jeanette Lockhorst niet verantwoordelijk voor de financiële gevolgen voor de cursist(e). De tennisschool zal proberen, indien mogelijk, alternatieven te bieden.
 • Het is de cursisten niet toegestaan om, zonder overleg met Jeanette, een andere tennistrainer lessen te laten verzorgen op de baan.
 • Een lesuur duurt 50 minuten. De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken.
 • Tennisschool Jeanette Lockhorst stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
 • Deelname aan een cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool. (Jeanette Lockhorst)
 • Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus (15 april 2024). Bij betaling na 15 april zijn wij genoodzaakt u € 15,- extra kosten in rekening te brengen