Lesreglement zomer

  • Bij het vervallen van de les door weersomstandigheden wordt maximaal 1 les ingehaald aan het einde van de cursus op het afgesproken lesuur.
  • Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald.
  • Lessen die uitvallen door ziekte, blessure of andere oorzaak van de leraar, worden ingehaald. In overleg met de groep kan ook voor vervanging worden gezorgd.
  • Restitutie van de lesgelden als gevolg van ziekte of blessure van de leerling is niet mogelijk. Niet verschijnen op de les is dus voor eigen rekening.
  • Een lesuur duurt 50 minuten. De leraar heeft dan (10 minuten) de gelegenheid vragen te beantwoorden, iets te nuttigen of van het toilet gebruik te maken.
  • Tennisschool Jeanette Lockhorst stelt zich niet aansprakelijk voor ongevallen en/of schade welke tijdens de lessen zijn ontstaan.
  • Deelname aan een cursus impliceert akkoord te gaan met het lesreglement.
  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de tennisschool. (Jeanette Lockhorst)
  • Betaling van het lesgeld dient te zijn geschied uiterlijk 2 weken na aanvang van de cursus (15 april 2021). Bij betaling na 15 april zijn wij genoodzaakt u € 15,- extra kosten in rekening te brengen